Gravesøknader i Kragerø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kragerø kommune

Graving i Kragerø kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kragero.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/21 Asfaltering av kommunale veger og gater Arbeidstillatelse Alle gater i Kragerø VEIDEKKE INDUSTRI AS 02.05.2022 31.12.2023
22/31 Kortvarig elektrorelatert arbeid på og langs kommunale veier Arbeidstillatelse Rådhusgata LAUGSTOL AS 01.01.2022 01.01.2024
22/58 22/03527-1 - Plan for søknad om forlengelse/fornyelse av generell plan for kortvarig akutte arbeider Gravearbeid Rådhusgata PS ANLEGG AS 01.01.2023 31.12.2025
23/41 NRC Kept - Kv - branntomt - Kragerø Arbeidstillatelse Storgata og torget etter kart NRC KEPT AS 19.06.2023 31.12.2023
23/54 Storgata 8- stillas Arbeidstillatelse Storgata ENTREPRENØRFIRMA LEIF ØYGARDEN AS 21.08.2023 22.09.2023
23/58 Storgata 10- stillas Arbeidstillatelse Storgata ENTREPRENØRFIRMA LEIF ØYGARDEN AS 24.08.2023 29.09.2023
23/60 Vadfossveien avløp Gravearbeid Vadfossveien MASKINENTREPRENØR KVILEKVAL AS 31.08.2023 31.10.2023
23/61 Fredrik Hougens vei Arbeidstillatelse Fredrik Hougens vei ENTREPRENØRFIRMA LEIF ØYGARDEN AS 30.08.2023 22.09.2023
23/63 Rehab VA Fugleheia Gravearbeid Fugleheia MASKINENTREPRENØR KVILEKVAL AS 04.09.2023 31.10.2023
23/64 Springvannsbakken- Tallakshavn Gravearbeid Tallakshavnveien STEINTRANSPORT AS 11.09.2023 29.09.2023
23/65 Storgata 17- stillas Arbeidstillatelse Storgata ENTREPRENØRFIRMA LEIF ØYGARDEN AS 13.09.2023 20.10.2023
23/66 Symreveien-Dalaneveien Gravearbeid Symreveien STEINTRANSPORT AS 18.09.2023 20.10.2023
23/67 Tangenheia 7 Gravearbeid Tangeheia STEINTRANSPORT AS 13.09.2023 27.09.2023
23/68 Vadfossveien avløp, nr 2 Gravearbeid Vadfossveien MASKINENTREPRENØR KVILEKVAL AS 18.09.2023 31.10.2023